De facturen worden rond de 10e van de maand opgemaakt en rond de 25e van de maand geïncasseerd.